Tổng hợp

Đâu là động lực phát triển dân số thế giới?

Trong chương trình Địa lý lớp 10 (cơ bản), tại bài số 22, chúng ta được học về Dân số và Sự gia tăng dân số. Một câu hỏi được đặt ra là: Đâu là động lực phát triển dân số thế giới? Cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời qua nội dung dưới đây:

Câu hỏi:

Đâu là động lực phát triển dân số thế giới?

A. Gia tăng cơ học

Bạn đang xem: Đâu là động lực phát triển dân số thế giới?

B. Mức sinh cao

C. Gia tăng tự nhiên

D. Gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học

Đáp án đúng C.

Động lực phát triển dân số thế giới là gia tăng tự nhiên, gia tăng dân số tự nhiên là mức độ gia tăng dân số trong một quốc gia, một vùng tự sinh ra, gia tăng dân số tự nhiên có ảnh hưởng quyết định đến biến động dân số của một quốc gia và trên toàn thế giới.

Giải thích lý do lựa chọn đáp án C:

Gia tăng dân số là thước đo phản ánh trung thực, đầy đủ tình hình biến động dân số của một quốc gia, một vùng. Nó thể hiện bằng tổng số giữa tỉ suất gia tăng tự nhiên và tỉ suất gia tăng cơ học (tính bằng %).

Mặc dù gia tăng dân số bao giờ cũng gồm hai bộ phận cấu thành, song động lực phát triển dân số vẫn là gia tăng dân số tự nhiên.

Sự biến động dân số trên thế giới (tăng lên hay giảm đi) là do hai nhân tố chủ yếu quyết định: sinh đẻ và tử vong.

Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em được sinh ra trong năm số với số dân trung bình ở cùng thời điểm. Tỉ suất sinh thô được tính theo đơn vị phần nghìn.

Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm so với số dân trung bình cùng thời điểm. Tỉ suất tử thô được tính bàng đơn vị phần nghìn.

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là nhân tố quan trọng nhất, có ảnh hưởng quyết định đến biến động dân số của một quốc gia trên thế giới, vì vậy nó được coi là động lực phát triển dân số.

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên được tính bằng đơn vị phần trăm (%).

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!