Tổng hợp

Đặt câu với từ đen sì

Trên thực tế, nhiều ngữ cảnh được sử dụng từ đen sì để thể hiện ý nghĩa nhất định. Vậy nghĩa của từ đen sì cụ thể ra sao mời độc giả theo dõi nội dung đặt câu với từ đen sì để hiểu rõ hơn.

Đen sì nghĩa là gì?

Có thể thấy đen sì là tính từ chỉ màu sắc ở mức độ đậm hơn mức độ đen thông thường. Đen sì có thể hiểu là đen do có màu tối và như xám xịt lại.

Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với từ đen sì

Bên cạnh việc tìm hiểu nghĩa của từ đen sì nhiều độc giả cũng quan tâm đến từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với từ đen sì. Tùy vào hoàn cảnh mục đích mà độc giả có thể sử dụng các từ đồng nghĩa với từ đen sì như đen kịt, đen thui, đen nháy, đen tuyền… Từ trái nghĩa của từ đen sì là trắng tinh.

Bạn đang xem: Đặt câu với từ đen sì

Đặt câu với từ đen sì

Dưới đây là một số mẫu câu có chứa từ  đen sì. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ đen sì hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ đen sì như sau:

+ Mặt anh ta hôm nay đen sì cả lại từ sau khi bị Sếp mắng.

+ Con bé nghịch bẩn trông đen sì như cục than vậy!

+ Anh ấy có nước da đen sì trông khác biệt quá!

Hy vọng với nội dung giải nghĩa cũng như ví dụ đặt câu với từ đen sì mà bài viết Luật Hoàng Phi chia sẻ là hữu ích với độc giả quan tâm theo dõi.


Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!