Tổng hợp

Đạo luật quan trọng nhất trong chính sách mới là gì?

Câu hỏi: Đạo luật quan trọng nhất trong chính sách mới là gì?

 A Đạo luật ngân hàng

 B Đạo luật phục hưng công nghiệp

 C Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp

 D Đạo luật chính trị, xã hội

Đáp án đúng B

Đạo luật quan trọng nhất trong chính sách mới là Đạo luật phục hưng công nghiệp, bởi Để phục hồi sự phát triển về kinh tế thông qua “Chính sách mới” bao gồm các đạo luật về ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp và Trong các đạo luật đó, đạo luật phục hưng công nghiệp giữ vai trò quan trọng nhất, Đạo luật này quy định việc tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ.

Lý giải việc chọn đáp án B là do:

Chính sách mới của Tổng thống Ru-đơ-ven là một hệ thống các chính sách, biện pháp của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – tài chính và chính trị – xã hội.

– Về kinh tế – tài chính:

+ Nhà nước can thiệp tích cực vào đời sống kinh tế.

+ Phục hồi sự phát triển của kinh tế thông qua các đạo luật về ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp.

– Về chính trị – xã hội:

+ Chính phủ thực hiện các biện pháp giải quyết nạn thất nghiệp như: cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới,…

+ Xoa dịu mâu thuẫn giai cấp.

=> Kết quả:

– Chính sách mới đã giúp nền kinh tế được phục hồi và tiếp tục tăng trưởng, thu nhập quốc dân tăng. Giải quyết nạn thất nghiệp, xoa diệu mâu thuẫn xã hội, chế độ dân chủ tư sản vẫn được duy trì.

Bằng sự can thiệp tích cực của Nhà nước vào đời sống kinh tế, Chính phủ Ru-dơ-ven đã thực hiện các biện pháp giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển kinh tế thông qua các đạo luật về ngân hàng, phục hưng công nghiệp, điều chỉnh nông nghiệp.

Trong các đạo luật đó, Đạo luật phục hưng công nghiệp là quan trọng nhất. Đạo luật này quy định việc tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!