Tổng hợp

Đạo Hindu ở Ấn Độ tôn thờ?

Ấn Độ là một lãnh thổ khá rộng lớn, là nơi khơi nguồn của nền văn hóa Ấn Độ,  Đạo Hindu ở Ấn Độ tôn thờ?

Câu hỏi: 

Đạo Hindu ở Ấn Độ tôn thờ?

A. Chủ yếu 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra

Bạn đang xem: Đạo Hindu ở Ấn Độ tôn thờ?

B. 2 vị thần: Brama và Siva

C. Đa thần, không đếm xuể

D. 4 vị thần: Brama, Siva, Visnu và Inđra

Đáp án đúng A.

Đạo Hindu ở Ấn Độ tôn thờ chủ yếu 4 vị thần Brama, Siva, Visnu và Inđra đây là tôn giao bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn đó là những lực lượng siêu nhiên mà con người sợ hãi, cùng với Phật giáo, Ấn Độ giáo (hay Hinđu giáo) cũng ra đời và phát triển.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A do:

Đến đầu Công nguyên miền Bắc Ân Độ đã được thống nhất lại bước vào một chu kì mới phát triển cao và rất đặc sắc của lịch sử Ấn Độ-thời Vương triều Gúp-ta.

Với sự truyền bá Phật giáo lòng tôn sùng đối với Phật người ta đã làm hàng chục ngôi chùa hang (đục đẽo hang đá thành chùa). Đây là những công trình kiến trúc bằng đá rất đẹp và rất lớn. Cùng với chùa là những pho tượng Phật được điêu khắc bằng đá hoặc trên đá.

Cùng với Phật giáo, Ấn Độ giáo (hay Hinđu giáo) cũng ra đời và phát triển. Đây là tôn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn.

Ấn Độ giáo thờ rất nhiều thần chủ yếu là bốn thần: Bộ ba Brama (thần Sáng tạo thế giới), Siva (thần Hủy diệt), Visnu (thần Bảo hộ) và Inđra (thần Sấm sét).

Đó là những lực lượng siêu nhiên mà con người sợ hãi. Người ta xây dựng nhiều ngôi đền bằng đá rất đồ sộ, hình chóp núi, là nơi ngự trị của thần thánh và cũng tạc bằng đá hoặc đúc bằng đồng rất nhiều pho tượng thần thánh để thờ với những phong cách nghệ thuật rất độc đáo.

Người Ấn Độ sớm có chữ viết như chữ cổ vùng sông Ấn từ 3000 năm TCN, chữ cổ vùng sông Hằng có thể có từ 1000 năm TCN. Ban đầu là kiểu chữ đơn sơ Brahmi được dùng để khắc trên cột A-sô-ca rồi được nâng lên sáng tạo hành hệ chữ Phạn được hoàn thiện từ thời A-sô-ca cả chữ viết và ngữ pháp.

Ngôn ngữ Phạn dùng phổ biến dưới thời Gúp-ta trong việc viết văn bia. Ngôn ngữ và văn tự phát triển là điều kiện để chuyển tải, truyền bá văn học, văn hóa Ấn Độ.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!