Tổng hợp

Đảng quốc đại là chính đảng của giai cấp nào?

Đảng Quốc dân đại hội (Đảng Quốc đại) thành lập vào cuối năm 1885 lãnh đạo nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân Anh. Vậy Đảng quốc đại là chính đảng của giai cấp nào?

Câu hỏi: Đảng quốc đại là chính đảng của giai cấp nào?

A. vô sản Ấn Độ

B. Tư sản Ấn Độ

Bạn đang xem: Đảng quốc đại là chính đảng của giai cấp nào?

C. nông dân Ấn Độ

D. Tiểu tư sản Ấn Độ

Đáp án đúng B.

Đảng quốc đại là chính đảng của giai cấp là tư sản Ấn Độ, trong những năm 1875-1885 các phong trào đấu tranh của nông dân và công nhân Ấn Độ đã thúc đẩy giai cấp tư sản Ấn Độ đứng lên chống thực dân Anh, Đảng Quốc đại là chính Đảng đầu tiên của của giai cấp tư sản Ấn Độ.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

– Sự thành lập Đảng Quốc đại:

+ Từ giữa thế kỉ XIX, giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ đã dần dần đóng vai trò quan trọng.

+ Tư sản Ấn Độ muốn được tự do phát triển kinh tế và đòi hỏi được tham gia chính quyền, nhưng bị thực dân Anh kìm hãm.

+ Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân đại hội (Đảng Quốc đại) thành lập. Đó là chính Đảng đầu tiên của của giai cấp tư sản Ấn Độ. Nó đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên đài chính trị.

– Hoạt động và sự phân hóa Đảng Quốc đại:

+ Phương pháp đấu tranh: phương pháp ôn hòa.

+ Mục tiêu đấu tranh: yêu cầu thực dân Anh nới rộng các điều kiện để họ được tham gia các hội đồng tự trị; giúp đỡ họ phát triển kĩ nghệ, thực hiện một số cải cách về mặt giáo dục – xã hội.

– Sự phân hóa:

+ Phái ôn hòa – chủ trương sử dụng phương pháp đấu tranh hòa bình.

+ Phái cấp tiến (do B.Ti-lắc đứng đầu) – chủ trương sử dụng phương pháp đấu tranh bằng bạo lực.

Đường lối lãnh đạo, mang đậm ý thức dân tộc, thực hiện mục tiêu đấu tranh vì một nước Ấn Độ độc lập và dân chủ. Đây là nét khác biệt so với những phong trào đất nước trước đó, đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ, hòa chung vào trào lưu dân tộc dân chủ của nhiều nước châu Á trong những năm đầu thế kỉ XX. Lần đầu tiên, công nhân Ấn Độ tham gia phong trào giải phóng dân tộc. Tuy vậy, chính sách chia rẽ của thực dân Anh và sự phân hóa trong Đảng Quốc Đại đã làm cho phong trào tạm ngừng

Đảng Quốc đại là chính Đảng đầu tiên của của giai cấp tư sản Ấn Độ, đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên đài chính trị.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!