Tổng hợp

Dân số nước ta còn tăng nhanh là do?

Câu hỏi:

Dân số nước ta còn tăng nhanh là do?

A. đông dân, số người trong độ tuổi sinh đẻ lớn

B. đông dân, nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu

Bạn đang xem: Dân số nước ta còn tăng nhanh là do?

C. đông dân, nhu cầu xuất khẩu lao động lớn

D. đông dân, mất cân đối về cơ cấu theo giới tính

Đáp án đúng A.

Dân số nước ta còn tăng nhanh do đông dân, số người trong độ tuổi sinh đẻ lớn, nói cách khác, quy mô dân số lớn và cơ cấu dân số trẻ nên số người trong độ tuổi sinh đẻ lớn nên hằng năm dân số nước ta vẫn tăng thêm khoảng 1 triệu người.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Nước ta đông dân, có nhiều thành phần dân tộc, số dân nước ta là 84.156 nghìn người (năm 2006).

Với số dân đông, tạo điều kiện nguồn lao động dồi dào, là thị trường tiêu thụ rộng lớn; tuy nhiên trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Nước ta có 54 dân tộc, nhiều nhất là dân tộc Việt (Kinh), chiếm khoảng 86,2% dân số, các dân tộc khác chỉ chiếm 13,8% dân số cả nước. Ngoài ra, còn có khoảng 3,2 triệu người Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ. Dân số tăng nhanh, đặc biệt vào cuối thế kỉ XX, đã dẫn đến hiện tượng bùng nổ dân số, nhưng khác nhau giữa các thời kì.

Quy mô dân số lớn và cơ cấu dân số trẻ nên số người trong độ tuổi sinh đẻ lớn nên dân số nước ta còn tăng nhanh.

Mức tăng dân số hiện nay có giảm nhưng còn chậm, mỗi năm dân số vẫn tăng thêm trung bình hơn 1 triệu người. Gia tăng dân số nhanh đã tạo nên sức ép rất lớn đối với phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dân số nước ta thuộc loại trẻ, đang có sự biến đổi nhanh chóng về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi. Cơ cấu các nhóm tuổi của nước ta năm 2005 như sau:

+ Từ 0 đến 14 tuổi: 27,0%

+ Từ 15 đến 59 tuổi: 64,0%

+ Từ 60 tuổi trở lên: 9,0%.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!