Tổng hợp

Đặc trưng của khí hậu nhiệt đới là?

Trên thế giới của chúng ta có nhiều kiểu kiểu khí hậu khác nhau trong đó khí hậu nhiệt đới là kiểu khí hậu khá phổ biến. Vậy Đặc trưng của khí hậu nhiệt đới là?

Câu hỏi:

Đặc trưng của khí hậu nhiệt đới là?

A. Nhiệt độ trung bình năm không quá 20 độ, khí hậu mát mẻ quanh năm.

Bạn đang xem: Đặc trưng của khí hậu nhiệt đới là?

B. Nhiệt độ cao, khô hạn quanh năm.

C. Nhiệt độ cao quanh năm, trong năm có một thời kì khô hạn (tháng 3 – 9).

D. Nóng ẩm quanh năm, lượng mưa và độ ẩm lớn.

Đáp án đúng C.

Đặc trưng của khí hậu nhiệt đới là nhiệt độ cao quanh năm, trong năm có một thời kì khô hạn (tháng 3 – 9), càng gần chí tuyến thời kì khô hạn càng kéo dài.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

– Khí hậu nhiệt đới trong phân loại khí hậu Köppen là loại khí hậu không khô hạn, trong đó tất cả mười hai tháng có nhiệt độ trung bình ấm hơn 18 °C (64 °F). Khí hậu nhiệt đới thường thấy từ xích đạo đến 25 vĩ độ Bắc và Nam. Khí hậu nhiệt đới thường không có sương giá và những thay đổi về góc mặt trời là nhỏ do chúng chiếm vĩ độ thấp. Ở vùng khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ vẫn tương đối ổn định trong suốt cả năm. Ánh nắng mặt trời tại các vùng này khá gay gắt.

– Ở vùng khí hậu nhiệt đới thường chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường xảy ra vào thời điểm mặt trời cao (từ tháng 5 đến tháng 9 ở Bắc bán cầu và từ tháng 11 đến tháng 3 ở Nam bán cầu). Mùa khô thường xảy ra vào thời điểm mặt trời thấp (tháng 11 đến tháng 3 ở Bắc bán cầu và từ tháng 5 đến tháng 9 ở Nam bán cầu).

– Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được thể hiện qua những khía cạnh như sau:

+ Tính chất nhiệt đới của khí hậu này được quy định bởi vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc. Hằng năm, lãnh thổ Việt Nam nhận được một lượng bức xạ mặt trời lớn do góc nhập xạ lớn, đồng thời, trên lãnh thổ, mỗi nơi trong năm đều có hai lần mặt trời đi qua thiên đỉnh.

+ Tổng nhiệt độ bức xạ lớn, cùng với lượng cân bằng mức xạ dương quanh năm, điều này đã khiến cho nhiệt độ trung bình năm của Việt Nam khá cao, vượt tiêu chuẩn của khí hậu nhiệt đới. Cụ thể: Nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc đều lớn hơn 20 độc C (trừ vùng núi cao), nhiều năng, tổng số giờ nắng tùy nơi từ 1400 đến 3000 giờ/năm.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!