Tổng hợp

Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là?

Câu hỏi:

Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là?

A. Da vàng, tóc đen.

B. Da vàng, tóc vàng.

Bạn đang xem: Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là?

C. Da đen, tóc đen.

D. Da trắng, tóc xoăn

Đáp án đúng A.

Đặc điểm ngoại hình của chủng tộc Môn-gô-lô-it là da vàng, tóc đen, chủng tộc này chủ yếu là người châu Á,  cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các chủng tộc đã dần dần chung sống ở khắp mọi nơi trên Trái Đất.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Dân số thế giới trên 6 tỉ người (2006), 7 tỉ người (2017). Dân số thế giới phân bố không đồng đều nơi đông dân nơi thưa thớt dân.

Những nơi điều kiện thuận lợi về giao thông, vùng đồng bằng, đô thị hoặc các vùng khí hậu ấm áp,… dân cư tập trung đông đúc. Các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn, vùng cực giá lạnh hoặc hoang mạc…khí hậu khắc nghiệt có dân cư thưa thớt.

Căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi…), các nhà khoa học đã chia dân cư trên thế giới thành ba chủng tộc chính : Môn-gô-lô-it (thường gọi là người da vàng), Nê-grô-it (người da đen) và ơ-rô-pê-ô-it (người da trắng).

Dân cư ở châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, ờ châu Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-it và ở châu Âu thuộc chủng tộc ơ-rô-pê-ô-it.

 Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các chủng tộc đã dần dần chung sống ở khắp mọi nơi trên Trái Đất.

Dân cư phân bố không đồng đều trên thế giới, số liệu về mật độ dân số cho chúng ta-biết tình hình phân bố dân cư của một địa phương, một nước…

Dân cư thế giới thuộc ba chủng tộc chính là Môn-gô lô-it, Nê-grô-it và ơ-rô-pê-ô-it. Dân cư ờ châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it, ở châu Phi thuộc chủng tộc Nê-grô-it, còn ờ châu Âu thuộc chủng tộc ơ-rô-pê-ô-it.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!