Tổng hợp

Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU?

Câu hỏi:

Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU?

A.Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất thế giới

B.Là liên kết khu vực chi phối toàn bộ nền kinh tế thế giới

Bạn đang xem: Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU?

C.Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng

D.Là tổ chức thương mại không phụ thuộc vào bên ngoài.

Đáp án đúng A.

Đặc điểm sau đây đúng khi nói về EU là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất thế giới, xây dựng và phát triển một khu vực tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn giữa các nước thành viên.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

Sự ra đời và phát triển của EU

– Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu tăng cường liên kết.

– Năm 1951 thành lập Cộng đồng Than và Thép châu Âu. Gồm các nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lucxămbua.

 Năm 1957: sáng lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC).

– Năm 1958: Cộng đồng Nguyên tử châu Âu.

– Năm 1967: thống nhất 3 tổ chức trên thành Cộng đồng châu Âu (EC).

– Năm 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

– Từ 6 nước ban đầu (1957) đến 2007 là 27 nước.

Mục đích và thể chế

– Mục đích:

+ Xây dựng và phát triển một khu vực tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn giữa các nước thành viên.

+ Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế, luật pháp, an ninh và ngoại giao.

– Các cơ quan đầu não của EU: Hội đồng châu Âu; Nghị viện châu Âu; Hội đồng bộ trưởng EU; Ủy ban Liên minh châu Âu.

Những cơ quan này quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế và chính trị.

– Vị thế của EU trong nề kinh tế thế giới

+ Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

Hình thành nên thị trường chung và sử dụng đồng tiền chung (Euro) do đó EU trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch về trình độ giữa các nước thành viên.

+ Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới: Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu. Các nước dỡ bỏ thuế quan với nhau và có chung một mức thuế. EU dẫn đầu thế giới về thương mại. EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển. EU hạn chế nhập nhiều mặt hàng công nghiệp và trợ giá cho nông sản.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!