Tổng hợp

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) người đã lựa chọn, giác ngộ những thanh niên tích cực từ tổ chức nào sau đây?

Câu hỏi: 

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) người đã lựa chọn, giác ngộ những thanh niên tích cực từ tổ chức nào sau đây?

A. Cộng sản đoàn

B. Tâm tâm xã

Bạn đang xem: Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) người đã lựa chọn, giác ngộ những thanh niên tích cực từ tổ chức nào sau đây?

C. Hội Phục Việt

D. Việt Nam nghĩa đoàn

Đáp án đúng B.

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) đã lựa chọn, giác ngộ những thanh niên tích cực từ tổ chức Tâm tâm xã, lập ra Cộng sản đoàn (2/1925) – SGK Lịch sử 12, trang 83.

Giải thích lý do chọn đáp án B:

Năm 1924, khi đã trở thành chiến sĩ cộng sản nổi tiếng với những hoạt động xuất sắc trong phong trào cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc đã về Quảng Châu (Trung Quốc) theo sự phân công của Quốc tế Cộng sản. Tại đây, Người đã gặp những người yêu nước Việt Nam trong nhóm thanh niên “Tâm tâm xã”. Bằng lý luận sắc bén và kinh nghiệm phong phú, tác phong cởi mở, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tạo niềm tin mạnh mẽ cho một số thanh niên và đưa họ dần đến với chân lý cách mạng: “Muốn đưa cách mạng thắng lợi, phải dựa vào quần chúng nhân dân, nông dân; đồng thời phải có một Đảng tiên phong theo chủ nghĩa Mác – Lênin lãnh đạo”.

Trong số những người Việt Nam xuất dương tìm đường cứu nước đầu thế kỷ XX thì Nguyễn Ái Quốc là người duy nhất có hướng đi độc đáo và tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Năm 1924, Người trở về Quảng Châu, Trung Quốc tích cực chuẩn bị cho mọi điều kiện để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Quảng Châu, tháng 6/1925, Người thành lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên”, ra tờ báo “Thanh niên”, mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ để tuyên truyền phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin, lập tổ chức “Thanh niên cộng sản đoàn” đưa 9 thanh niên ưu tú vào tổ chức để bồi dưỡng.  Trong số này, Người đã kết nạp 5 đảng viên cộng sản dự bị, trong đó có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!