Tổng hợp

Cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc cách mạng theo khuynh hướng nào?

Câu hỏi:

Cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc cách mạng theo khuynh hướng nào?

A.Vô sản

B.Phong kiến

Bạn đang xem: Cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc cách mạng theo khuynh hướng nào?

C.Dân chủ tư sản

D.Trung lập

Đáp án đúng C.

Cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc cách mạng theo khuynh hướng Dân chủ tư sản, lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Á.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

Nguyên nhân của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911:

– Nhân dân Trung Quốc mâu thuẫn với đế quốc phong kiến.

– Ngòi nổ của cách mạng là do nhà Thanh trao quyền kinh doanh đường sắt cho đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc (quốc hữu hóa đường sắt) nên phong trào “giữ đường” bùng nổ, nhân cơ hội đó Đồng minh hội phát động đấu tranh.

Diễn biến cách mạng Tân Hợi:

Khởi nghĩa bùng nổ ở Vũ Xương 10/10/1911, lan rộng khắp miền Nam, miền Trung Trung Quốc.

– Ngày 29/12/1911: Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh

+ Tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc.

+ Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống lâm thời.

+ Hiến pháp lâm thời được thông qua, công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do dân chủ của mọi công dân. Không đề cập đến vấn đề ruộng đất của nông dân.

– Trước thắng lợi của cách mạng, tư sản thương lượng với nhà Thanh, đế quốc can thiệp.

Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức (12/2/1912), Viên Thế Khải làm Tổng thống (6/3/1912) – thế lực phong kiến quân phiệt lên nắm quyền.

Tính chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng: 

– Cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

– Lật đổ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Á.

Hạn chế:

– Không thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến.

– Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược.

– Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Cách mạng Tân Hợi năm 1911 mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

Nguyên nhân thất bại:

– Chưa thủ tiêu triệt để giai cấp phong kiến, chưa tấn công đế quốc.

– Chưa giải quyết vấn đề thiết yếu cho dân cày: Ruộng đất.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!