Tổng hợp

Cơ quan đầu não đứng đầu EU hiện nay là?20/06/2022

Câu hỏi:

Cơ quan đầu não đứng đầu EU hiện nay là?

A. Các ủy ban của Chính Phủ.

B. Hội đồng bộ trưởng.

Bạn đang xem: Cơ quan đầu não đứng đầu EU hiện nay là?20/06/2022

C. Hội đồng châu Âu

D. Quốc hội châu Âu.

Đáp án đúng C.

Cơ quan đầu não đứng đầu EU hiện nay là Hội đồng châu Âu, Liên minh châu Âu là một trong những tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành công nhất trên thế giới, từ 6 nước ban đầu (1957) đến 2007 là 27 nước.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là C

Liên minh châu Âu (EU) là một trong những tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành công nhất trên thế giới.

– Sự ra đời và phát triển của Liên minh Châu Âu (EU)

+ Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu tăng cường liên kết.

+ Năm 1951 thành lập Cộng đồng Than và Thép châu Âu. Gồm các nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lucxămbua.

+ Năm 1957: Sáng lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC).

+ Năm 1958: Cộng đồng Nguyên tử châu Âu.

+ Năm 1967: Thống nhất 3 tổ chức trên thành Cộng đồng châu Âu (EC).

+ Năm 1993 đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU), từ 6 nước ban đầu (1957) đến 2007 là 27 nước.

– Mục đích của EU là xây dựng và phát triển một khu vực mà ở đó hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên; tăng cường hợp tác, liên kết không chỉ về kinh tế, luật pháp, nội vụ mà cả trên lĩnh vực an ninh và đối ngoại.

– Hiện nay nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế và chính trị không phải do chính phủ của các quốc gia thành viên đưa ra mà do các cơ quan của EU quyết định.

– Các cơ quan đầu não của EU gồm:

+ Hội đồng châu Âu;

+ Nghị viện châu Âu;

+ Hội đồng bộ trưởng EU;

+ Ủy ban Liên minh châu Âu.

Vậy cơ quan đầu não đứng đầu EU hiện nay là Hội đồng châu Âu.

– Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

+ Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

EU đã thành công trong việc tạo lập ra một thị trường chung có khả năng đảm bảo cho hàng hóa, con người, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên và sử dụng một đồng tiền chung (ơ-rô). Nhờ những thành công này EU đã trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới.

Tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch đáng kể về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên.

+ Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới

Kinh tế của EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất, nhập khẩu, các nước thuộc Eu đã dỡ bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán với nhau và có chung một mức thuế trong quan hệ thương mại với các nước ngoài EU.

Hiện nay EU đang dẫn đầu thế giới về thương mại, EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển. Tuy nhiên EU đã không tuân thủ đầy đủ những quy định của Tổ chức thương mại thế giới WTO khi hạn chế nhập khẩu đối với các mặt hàng “nhạy cảm” như than, sắt và trợ cấp cho hàng nông sản của EU, làm cho giá nông sản của họ thấp hơn so với giá của thị trường thế giới.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!