Tổng hợp

Cơ cấu dân số theo giới không ảnh hưởng tới?

Bạn đang xem: Cơ cấu dân số theo giới không ảnh hưởng tới?

Cơ cấu dân số theo giới biếu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân. Đơn vị tính cơ cấu dân số theo giới tính bằng phần trăm (%). Vậy Cơ cấu dân số theo giới không ảnh hưởng tới?

Câu hỏi:

Cơ cấu dân số theo giới không ảnh hưởng tới?

A. Phân bố sản xuất.       

B. Tổ chức đời sống xã hội.      

C. Trình độ phát triển kinh tế – xã hội của một đất nước.  

D. Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia.

Đáp án đúng C.

Cơ cấu dân số theo giới không ảnh hưởng tới trình độ phát triển kinh tế – xã hội của một đất nước, trình độ phát triển kinh tế – xã hội của một đất nước phụ thuộc vào con người quốc gia có trình độ, chất lượng lao động tốt, chuyên môn kĩ thuật cao, sáng tạo.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Tỉ số giới tính được sử dụng rộng rãi trong dân số học. Cơ cấu dân số theo giới biếu thị tương quan giữa giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân. Đơn vị tính cơ cấu dân số theo giới tính bằng phần trăm (%):

TNN = DNam : DNữ

Trong đó: TNN là tỉ số giới tính.

 DNam là dân số nam.

 DNữ là dân số nữ.

Cơ cấu dân số theo giới biến động theo thời gian và khác nhau ở từng nước, từng khu vực. Thông thường ở những nước phát triển, nữ nhiều hơn nam; ngược lại, ở các nước đang phát triến, nam nhiều hơn nữ. Nguyên nhân chủ yếu là do trình độ phát triển kinh tế – xã hội, do chiến tranh, do tai nạn, do tuổi thọ trung bình của nữ thường cao hơn nam và do chuyển cư.

Cơ cấu theo giới có ảnh hưởng đến phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội và hoạch định chiến lược phát triền kinh tế – xã hội của các quốc gia. Khi phân tích cơ cấu theo giới, người ta không chỉ chú ý tới khía cạnh sinh học, mà còn quan tâm tới khía cạnh xã hội như vị thế, vai trò, quyền lợi, trách nhiêm của giới nam và giới nữ.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!