Tổng hợp

Chiến thắng nào đã đè bẹp ý chí xâm lược của quân Minh?

Kể từ năm 1406 khi nhà Minh lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần đã mang 20 vạn quân cùng lực lượng hàng chục vạn dân phu tràn vào nước ta và thiết lập chính quyền thống trị trên khắp nước ta trong thời gian dài. Nhân dân đấu tranh không ngừng chống lại sự xâm lược của nhà Minh. Vậy Chiến thắng nào đã đè bẹp ý chí xâm lược của quân Minh?

Câu hỏi:

Chiến thắng nào đã đè bẹp ý chí xâm lược của quân Minh?

A. Tân Bình, Thuận Hóa.

Bạn đang xem: Chiến thắng nào đã đè bẹp ý chí xâm lược của quân Minh?

B. Tốt Động, Chúc Động.

C. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang.

D. Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

Đáp án đúng C.

Chiến thắng đè bẹp ý chí xâm lược của quân Minh là chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang đã tiêu diệt toàn bộ viện binh do Liễu Thăng chỉ huy, đè bẹp ý chí xâm lược của quân Minh, buộc Vương Thông phải giảng hòa, kết thúc chiến tranh.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Đầu tháng 10 – 1427 hơn 10 vạn viện binh được chia thành hai đạo từ Trung Quốc kéo sang nước ta. Một đạo do Liễu Thăng chỉ huy từ Quảng Tây kéo vào Lạng Sơn. Đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy từ Vân Nam kéo vào theo hướng Hà Giang.

Bộ chỉ huy nghĩa quân đã căn cứ vào tương quan so sánh lực lượng; tương quan so sánh sức mạnh chiến đấu; căn cứ vào mức độ nguy hiểm của từng đối tượng và yêu cầu chiến thuật và quyết định tập trung lực lượng tiêu diệt đạo quân của Liễu Thăng trước.

Ngày 8-10 Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ồ ạt vào nước ta , bị nghĩa quân phục kích và giết ở Chi Lăng. Phó tướng là Lương Minh lên thay tiếp tục tấn công Xương Giang, bị nghĩa quân phục kích ở Cần Trạm, Phố Cát và bị nghĩa quân tiêu diệt 3 vạn tên, Tổng binh Lương Minh bị giết tại trận, Thượng thư bộ Binh Lý Khánh phải thắt cổ tự tử.

Mấy vạn địch còn lại cố gắng lắm mới tới Xương Giang co cụm lại giữa cánh đồng, bị nghĩa quân từ nhiều hướng tấn công, gần 5 vạn tên bị tiêu diệt, số còn lại bị bắt sống, kể cả tướng giặc là Thôi Tụ, Hoàng Phúc.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, đạo quân viện binh 10 vạn của quân Minh đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bộ chỉ huy quân Minh chết trận hoặc bị bắt gần hết.

Trong khi bao vây Xương Giang, quân Lam Sơn đưa tù binh của cánh Liễu Thăng lên báo tin cho Mộc Thanh. Mộc Thạnh vội vàng cho quân rút chạy.

Nghĩa quân dưới sự chỉ huy của Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả đã truy kích tiêu diệt trên 1 vạn quân Minh, làm tan rã hoàn toàn cánh quân này. Như vậy, toàn bộ lực lượng viện binh của quân Minh đã bị đại bại.

Chiến thắng này khiến cho tướng nhà Minh là Vương Thông hết hy vọng, đè bẹp ý chí xâm lược của quân Minh, quyết định giảng hòa, khi chưa được sự cho phép của triều đình nhà Minh.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!