Tổng hợp

Chế độ tư hữu xuất hiện đã kéo theo sự xuất hiện gia đình như thế nào?

Chế độ tư hữu được hiểu là việc chiếm hữu riêng của một số bộ phận giai cấp vì mục đích cá nhân. Vậy chế độ tư hữu xuất hiện đã kéo theo sự xuất hiện gia đình như thế nào?

Câu hỏi:

Chế độ tư hữu xuất hiện đã kéo theo sự xuất hiện gia đình như thế nào?

Bạn đang xem: Chế độ tư hữu xuất hiện đã kéo theo sự xuất hiện gia đình như thế nào?

A. Gia đình mẫu hệ xuất hiện.

B. Gia đình ba thế hệ xuất hiện.

C. Gia đình phụ hệ xuất hiện.

D. Gia đình hai thế hệ xuất hiện.

Đáp án đúng C.

Chế độ tư hữu xuất hiện đã kéo theo sự xuất hiện gia đình phụ hệ xuất hiện thay thế cho gia đình mẫu hệ trước đây, nguyên nhân xuất hiện tư hữu trong chế độ nguyên thủy là do của cải dư thừa.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Chế độ tư hữu được hiểu là việc chiếm hữu riêng của một số bộ phận giai cấp vì mục đích cá nhân. Trong nền kinh tế, tài sản thường được coi là quyền sở hữu (quyền đối với số tiền thu được từ tài sản) và kiểm soát tài nguyên hoặc hàng hóa.

Nguyên nhân xuất hiện tư hữu trong chế độ nguyên thủy là do của cải dư thừa. Trong xã hội nguyên thủy, sự công bằng và bình đẳng là “nguyên tắc vàng” bởi vì người ta sống theo cộng đồng và dựa vào nhau. Năng suất lao động tăng lên, của cải làm ra không chỉ nuôi sống con người mà còn dư thừa. Xã hội bị phân hóa thành kẻ giàu, người nghèo, xuất hiện chế độ tư hữu.

Chính vì sự xuất hiện của chế độ tư hữu đã dẫn đến sự thay đổi trong xã hội nguyên thủy, cụ thể:

+ Các mối quan hệ cộng đồng bị phá vỡ.

+ Quan hệ gia đình cũng thay đổi theo, gia đình phụ hệ thay thế gia đình mẫu hệ.

+ Lao động của các gia đình khác nhau dẫn đến số của cải của từng gia đình khác nhau. Mặt khác những người có chức quyền cao sẽ giữ số của cải dư thừa nhiều dẫn đến sự phân biệt giàu – nghèo xuất hiện.

+ Xã hội bắt đầu có sự phân chia giai cấp.

+ Xã hội thị tộc, bộ lạc bị phá vỡ. Con người đứng trước ngưỡng cửa của thời đại xã hội có giai cấp đầu tiên – xã hội cổ đại.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!