Tổng hợp

Cao nguyên rất thuận lợi cho việc trồng cây?

Câu hỏi:

Cao nguyên rất thuận lợi cho việc trồng cây?

A. Lương thực và chăn nuôi gia súc nhỏ.

B. Công nghiệp và chăn nuôi gia cầm.

Bạn đang xem: Cao nguyên rất thuận lợi cho việc trồng cây?

C. Công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn.

D. Thực phẩm và chăn nuôi gia súc lớn.

Đáp án đúng C.

Cao nguyên rất thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn, cao nguyên là dạng địa hình thường có độ cao tuyệt đối trên 500m, cao nguyên cũng có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng nhưng có sườn dốc.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Trong chương trình Địa lý lớp 6, chúng ta được tìm hiểu về Địa hình bề mặt Trái Đất với các dạng địa hình như: núi, địa hình caxtơ và hang động, bình nguyên (đồng bằng), cao nguyên, đồi,… Mỗi dạng địa hình có những điểm đặc thù để con người khác thác kinh tế khác nhau. Địa hình cao nguyên cũng như vậy.

Cao nguyên là dạng địa hình thường có độ cao tuyệt đối trên 500m. Cao nguyên cũng có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng nhưng có sườn dốc.

Cao nguyên có độ cao tuyệt đối trên 500m

Đặc điểm hình thái của cao nguyên là bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, sườn dốc

Một số khu vực cao nguyên nổi tiếng là Cao nguyên Tây Tạng (Trung Quốc), cao nguyên Lâm Viên (Việt Nam)…

Giá trị kinh tế của khu vực cao nguyên:

+ Trồng cây công nghiệp

+ Chăn nuôi gia súc lớn theo vùng chuyên canh quy mô lớn.

Như vậy, cao nguyên rất thuận lợi cho việc trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!