Tổng hợp

Các nước tư bản chủ yếu đua tranh tiến hành xâm lược Ấn Độ là?

Câu hỏi: Các nước tư bản chủ yếu đua tranh tiến hành xâm lược Ấn Độ là?

A.Mĩ và Đức

B.Nga và Anh

C.Đức và Nga

Bạn đang xem: Các nước tư bản chủ yếu đua tranh tiến hành xâm lược Ấn Độ là?

D.Anh và Pháp

Đáp án đúng D.

Các nước tư bản chủ yếu đua tranh tiến hành xâm lược Ấn Độ là Anh và Pháp, từ đầu thế kỉ XVII chế độ phong kiến Ấn Độ suy yếu do sự tranh giành quyền lực giữa các chúa, các nước phương Tây chủ yếu Anh – Pháp đua nhau xâm lược.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là D

Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu. Lợi dụng cơ hội này, các nước tư bản phương Tây chủ yếu là Anh và Pháp, tranh nhau xâm lược Ấn Độ.

– Quá trình thực dân xâm lược Ấn Độ

+ Từ đầu thế kỉ XVII chế độ phong kiến Ấn Độ suy yếu do sự tranh giành quyền lực giữa các chúa, các nước phương Tây chủ yếu Anh – Pháp đua nhau xâm lược.

+ Giữa thế kỉ XIX, Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị Ấn Độ.

– Chính sách cai trị của thực dân Anh

 Về kinh tế

+ Thực dân Anh mở rộng công cuộc khai thác Ấn Độ với quy mô rộng lớn.

+ Ra sức vơ vét các nguồn nguyên liệu và bóc lột công nhân rẻ mạt để thu lợi nhuận. Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất nền công nghiệp Anh cung cấp ngày càng nhiều lương thực, nguyên liệu cho chính quốc.

– Về chính trị – xã hội

+ Chính phủ Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ.

+ Thực dân Anh đã thực hiện chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.

+ Anh còn tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị.

– Về văn hóa – giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xưa.

– Hậu quả

+ Nề kinh tế bị giảm sút, bần cùng.

Từ đó thấy được rằng mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh ngày càng sâu sắc.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!