Tổng hợp

Các nước châu phi nhập khẩu chủ yếu?

Châu Phi là châu lục lớn thứ ba trên thế giới về diện tích tuy nhiên kinh tế châu Phi còn lạc hậu, phụ thuộc nhiều vào nước ngoài. Vậy các nước châu phi nhập khẩu chủ yếu?

Câu hỏi:

Các nước châu phi nhập khẩu chủ yếu?

Bạn đang xem: Các nước châu phi nhập khẩu chủ yếu?

A. Khoáng sản và nguyên liệu chưa chế biến.

B. Khoáng sản và máy móc.

C. Máy móc, thiết bị và hàng tiêu dùng.

D. Nguyên liệu chưa qua chế biến và hàng tiêu dùng.

Đáp án đúng C.

Các nước châu phi nhập khẩu chủ yếu máy móc, thiết bị và hàng tiêu dùng do công nghiệp tại châu Phi  kém phát triển nên phần lớn các nước châu Phi phải xuất khẩu khoáng sản, nguyên liệu chưa chế biến và nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng từ nước ngoài về để sử dụng.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Châu Phi hay Phi Châu (l’Afrique, Africa) là châu lục đứng thứ hai trên thế giới về dân số, thứ ba về diện tích với diện tích khoảng hơn 30 triệu km2 , diện tích của châu Phi sau diện tích của Châu Á – châu lục có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới và châu Mĩ với diện tích đứng thứ hai trên thế giới.

Kinh tế châu Phi là nền kinh tế lạc hậu và phát triển theo hướng chuyên môn hóa phiến diện.

Lệ phí qua kênh đào Xuy-ê là nguồn thu ngoại tệ lớn của Ai Cập.

Không chỉ vậy các nước châu Phi có hoạt động kinh tế đối ngoại tương đối đơn giản, chủ yếu là nơi cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ hàng hoá cho các nước tư bản.

Do công nghiệp kém phát triển nên phần lớn các nước châu Phi phải xuất khẩu khoáng sản, nguyên liệu chưa chế biến và nhập máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng.

Các nông sản xuất khẩu chủ yếu là cà phê, ca cao, lạc, dầu cọ, bông. Trong khi đó châu Phí vẫn phải nhập một lượng lương thực rất lớn.

 Khoảng 90% thu nhập ngoại tệ của nhiều nước ở châu Phi là nhờ xuất khẩu nông sản, khoáng sản. Từ đầu thập niên 90 của thế ki XX, nhiều nông sản và khoáng sản chủ yếu của châu Phi bị giảm giá trên thị trường thế giới, làm cho nền kinh tế nhiều nước châu Phi rơi vào khủng hoảng.

Du lịch cũng là hoạt động đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho nhiểu nước ở châu Phi (Ai Cập, Kêni-a…).

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!