Tổng hợp

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp được hình thành có vai trò?

Câu hỏi:

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp được hình thành có vai trò?

A. nhằm sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên, vật chất và lao động

B. nhằm áp dụng có hiệu quả thành tựu KHKT vào sản xuất

Bạn đang xem: Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp được hình thành có vai trò?

C. nhằm hạn chế tối đa các tác hại do hoạt động công nghiệp gây ra

D. nhằm phân bố hợp lí nguồn lao động giữa miền núi và đồng bằng

Đáp án đúng A.

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp được hình thành có vai trò nhằm sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên, vật chất và lao động mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội và môi trường, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các nước đang phát triển.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Các hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp bao gồm:

– Điểm công nghiệp là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó có một, hai hoặc ba xí nghiệp phân bố ở nơi có nguồn nguyên liệu, nhiên liệu với chức năng khai thác hay sơ chế nguyên liệu hoặc ở những điểm dân cư nằm trong vùng nguyên liệu nông lâm, thủy sản đồng nhất với một điểm dân cư.

– Khu công nghiệp tập trung là khu vực đất đai có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

– Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi.

– Vùng công nghiệp là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp được hình thành có vai trò:

– Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên, cơ sở vật chất kĩ thuật, nguồn lao động nhằm mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội và môi trường.

– Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các nước đang phát triển.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!