Tổng hợp

Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là?

Câu hỏi:

Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là?

A. Nguồn lao động

B. Lao động có việc làm

Bạn đang xem: Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là?

C. Lao động đang hoạt động kinh tế

D. Những người có nhu cầu về việc làm

Đáp án đúng A.

Bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động được gọi là nguồn lao động, nguồn lao động được chia thành hai nhóm là nhóm dân số hoạt động kinh tế và nhóm dân số không hoạt động kinh tế.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Cơ cấu dân số gồm cơ cấu xã hội và cơ cấu sinh học, trong đó cơ cấu xã hội gồm cơ cấu dân số theo lao động, cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa, cơ cấu dân số theo dân tộc, tôn giác, mức sống…

– Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh trình độ dân trí và học vấn của dân cư đồng thời cũng là một tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống của một quốc gia. Để xác định cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa người ta thường dựa vào số liệu thống kê tỉ lệ người biết chữ (từ 15 tuổi trở lên) và số năm đi học của những người từ 25 tuổi trở lên. Việt Nam năm 2000 có 94% số người từ 15 tuổi trở lên biết chữ, số năm đến trường là 7,3 năm.

– Cơ cấu dân số theo lao động cho biết nguồn lao động và dân số hoạt động theo khu vực kinh tế.

Nguồn lao động bao gồm bộ phận dân số trong độ tuổi quy định có khả năng tham gia lao động. Nguồn lao động được chia làm hai nhóm:

+ Nhóm dân số hoạt động kinh tế bao gồm những người có việc làm ổn định, có việc làm tạm thời và những người có nhu cầu lao động nhưng chưa có việc làm.

+ Nhóm dân số không hoạt động kinh tế bao gồm học sinh, sinh viên, những người nội trợ và những người thuộc tình trạng khác không tham gia lao động.

Hiện nay trên thế giới đang phổ biến cách phân chia các hoạt động kinh tế làm ba khu vực: khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp), khu vực II (công nghiệp và xây dựng), khu vực III (dịch vụ).

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!