Tổng hợp

Bộ máy nhà nước của thời Đường khác với thời Tần Hán ở điểm nào?

Câu hỏi: 

Bộ máy nhà nước của thời Đường khác với thời Tần Hán ở điểm nào?

A. Cử người thân tín cai quản các địa phương

B. Giao cho các công thần hoặc người thân tộc giữ chức Tiết độ sứ, trấn ải miền biên cương

Bạn đang xem: Bộ máy nhà nước của thời Đường khác với thời Tần Hán ở điểm nào?

C. Mở các khoa thi để chọn người làm qua

D. Thực hiện chính sách xâm lược để mở rộng lãnh thổ

Đáp án đúng B.

Bộ máy nhà nước của thời Đường khác với thời Tần Hán ở điểm giao cho các công thần hoặc người thân tộc giữ chức Tiết độ sứ, trấn ải miền biên cương, bộ máy Nhà nước thời Đường tiếp tục được củng cố từ Trung ương đến địa phương làm cho bộ máy cai trị phong kiến ngày càng hoàn chỉnh.

Giải thích lý do chọn đáp án B:

Sau mấy thế kỷ rối ren, Lý Uyên dẹp tan được phe đối lập, đàn áp khởi nghĩa, lên ngôi hoàng đế lập ra nhà Đường (618- 907).

Chế độ phong kiến thời Đường đạt đến đỉnh cao :

Về kinh tế:

+ Thực hiện chế độ quân điền, nông  dân thực hiện chế độ nghĩa vụ cho nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu.

+ Thủ công nghiệp phát triển, các xưởng thủ công gọi là tác phường như luyện sắt, đóng thuyền….

+ Thương nghiệp thịnh đạt, con đường tơ lụa trên đất liền và trên biển được thiết lập, mở rộng.

Về chính trị:

Bộ máy Nhà nước thời Đường tiếp tục được củng cố từ Trung ương đến địa phương làm cho bộ máy cai trị phong kiến ngày càng hoàn chỉnh:

– Có thêm chức “Tiết độ sứ” do các công thần hoặc người thân tộc giữ chức.

– Chọn quan lại bên cạnh việc cử con em quan lại cai quản ở địa phương còn có chế độ thi tuyển chọn người làm quan.

Nhà Đường tiếp tục chính sách xâm lược láng giềng, mở rộng lãnh thổ. Nhà Đường đã từng đặt ách thống trị lên đất nước ta và đã bị nhân dân ta vùng lên khởi nghĩa trong đó có cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của Mai Thúc Loan (năm 722), chống lại sự đô hộ của nhà Đường.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!