Tổng hợp

Bản chất nền dân chủ cổ đại phương tây là?

Câu hỏi: Bản chất nền dân chủ cổ đại phương Tây là?

A. nền dân chủ chủ nô

B. nền dân chủ tư sản

C. nền dân chủ nhân dân

Bạn đang xem: Bản chất nền dân chủ cổ đại phương tây là?

D. nền dân chủ quý tộc

Đáp án A.

Bản chất nền dân chủ cổ đại phương Tây là nền dân chủ chủ nô, đó là nền dân chủ đưa lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc chủ nô, một bộ phận nhỏ trong xã hội, trong khi đó nhiều người lại không có quyền công dân và đặc biệt là hàng trăm nghìn nô lệ không được quyền làm người, bị áp bức, bóc lột và coi như là những “công cụ biết nói”.

Lý giải việc chọn đáp án A là do:

– Bản chất của nền dân chủ cổ đại phương Tây là chế độ dân chủ chủ nô. Theo đó chế độ dân chủ chủ nô chủ yếu đưa lại quyền lợi cho tầng lớp quý tộc chủ nô, một bộ phận nhỏ trong xã hội, trong khi đó kiều dân không có quyền công dân, và đặc biệt là hàng trăm nghìn nô lệ không hề có quyền làm người, bị áp bức, bóc lột và coi như là những “công cụ biết nói”.

– Thể chế dân chủ cổ đại mang tính chất dân chủ rộng rãi.

– Tuy nhiên, đây là một thế chế chính trị dựa trên sự bóc lột nô lệ.Những người lao động chủ yếu trong xã hội Địa Trung Hải là nô lệ thì không có quyền công dân. Đối với đông đảo quân chúng nô lệ và kiều dân thì đó cũng là nền chuyên chính của giai cấp chủ nô.

+ Khoảng 15.000 kiều dân được tự do sinh sống, buôn bán, làm ăn, nhưng không có quyền công dân.

+ Hơn 300.000 nộ lệ lao động, phục dịch và không có quyền gì cả, là tài sản riêng của mỗi chủ nô.

Thời điểm đó thể chế dân chủ cố đại biểu hiện rõ ở trong xã hội lúc bấy giờ:

Có hơn 30000 người là công dân A-ten, có tư cách và có quyền công dân. Khoảng 15000 kiều dân (dân nơi khác đến ngụ cư) được tự do sinh sống, buôn bán, làm ăn, nhưng không có quyền công dân. Có khoảng 300000 nô lệ không có quyền hành, là tải sản riêng của chủ nô.

Chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn nắm trong tay quyền lực của xã hội. Đây là kết quả của một quá trình đấu tranh gay go, quyết liệt.

=> Hình thành thể chế dân chủ. Hơn 30000 công dân họp thành Đại hội công dân, bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!