Tổng hợp

Bản chất của chính sách mới là gì?

Câu hỏi:

Bản chất của chính sách mới là gì?

A. Là chính sách đầu tư có trọng điểm của nhà nước vào các lĩnh vực kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội của đất nước

Bạn đang xem: Bản chất của chính sách mới là gì?

B. Nhà nước đề xuất một hệ thống những chính sách mới về kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội

C. Nhà nước cho phép các lĩnh vực kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội của đất nước có những đổi mới phù hợp

D. Là hệ thống chính sách tích cực của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội

Đáp án đúng D.

Bản chất của chính sách mới là hệ thống chính sách tích cực của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội, đã g iải quyết việc làm cho người thất nghiệp, xoa dịu mâu thuẫn xã hội, khôi phục được sản xuất, t hu nhập quốc dân tăng liên tục từ sau 1933.

Giải thích vì sao chọn D là đáp án đúng:

Cuộc khủng hoảng kinh tế của Mỹ (1929 – 1933) do sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận, cung vượt quá xa cầu, khủng hoảng kinh tế thừa, bắt đầu từ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Cuộc khủng hoảng này dẫn đến:

– Ngày 29/10/1929, giá cổ phiếu sụt xuống 80%. Hàng triệu người đã mất sạch số tiền mà họ tiết kiệm cả đời.

– Nhà máy đóng cửa, hàng ngàn ngân hàng theo nhau phá sản.

– Hàng triệu người thất nghiệp.

– Nhà nước không thu được thuế.

– Công chức, giáo viên không được trả lương.

– Khủng hoảng phá huỷ nghiêm trọng các ngành công nghiệp, nông nghiệp và thương nghiệp của nước Mĩ gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

=> Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lan rộng ra toàn nước Mĩ.

Cuối năm 1932 Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – tài chính và chính trị – xã hội được gọi chung là Chính sách mới.

Nội dung của chính sách mới:

– Giải quyết nạn thất nghiệp.

 – Thông qua các đạo luật: Ngân hàng, phục hưng công nghiệp, trong các đạo luật đó – đạo luật phục hưng công nghiệp là quan trọng nhất. Đạo luật này quy định việc tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ, quy định việc công nhân có quyền thương lượng với chủ đề mức lương và chế độ làm việc.

– Điều chỉnh nông nghiệp: nâng cao giá nông sản, giảm bớt nông phẩm thừa, cho vay dài hạn đối với dân trại…

=> Kết luận: nhà nước can thiệp tích cực vào nền kinh tế, dùng sức mạnh, biện pháp để điều tiết kinh tế, giải quyết các vấn đề kinh tế chính trị, xã hội.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!