Tổng hợp

Bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam được vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới là?

Câu hỏi:

Bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam được vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới là?

A. Tạo sức mạnh tổng hợp bằng mưu kế, thế, thời, lực

Bạn đang xem: Bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam được vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới là?

B. Tạo sức mạnh tổng hợp bằng giáo dục truyền thống

C. Tạo sức mạnh tổng hợp bằng xây dựng phát triển kinh tế

D. Tạo sức mạnh tổng hợp bằng thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Đáp đúng án A.

Bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam được vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới là tạo sức mạnh tổng hợp bằng mưu kế, thế, thời, lực, dùng lực phải dựa vào thế có lợi, dùng đúng nơi, đúng lúc mới đạt hiệu quả cao, lực nhỏ hóa lớn, yếu hóa mạnh tạo thế, tạo lực để sẵn sàng đánh địch khi thời cơ có lợi nhất.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là A do:

Với sức mạnh của cả nước đánh giặc dưới sự lãnh đạo của Đảng, nghệ thuật quân sự của ta càng có điều kiện phát huy mặt mạnh của mình khoét sâu chỗ yếu của địch để kiên quyết không ngừng thế tiến công, tiến công địch vào đúng thời cơ địa điểm thích hợp.

Nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hợp bằng mưu kế, thế, thời, lực:

– Dùng lực phải dựa vào thế có lợi, dùng đúng nơi, đúng lúc mới đạt hiệu quả cao, lực nhỏ hóa lớn, yếu hóa mạnh tạo thế, tạo lực để sẵn sàng đánh địch khi thời cơ có lợi nhất. Đặt thế và lực vào đúng thời cơ có lợi thì “sức  dùng một nữa mà công được gấp đôi”.

– Muốn đánh thắng,còn phải dùng mưu kế, hạn chế cái mạnh của địch, phát huy cái mạnh của ta, luôn chú ý lừa địch và giữ bí mật, bất ngờ đánh bất ngờ tạo hiệu quả diệt địch, nhất là trong điều kiện lực lượng quân sự địch mạnh, có vũ khí công nghệ cao.

– Nghệ thuật quân sự của ta còn phải biết đánh giá đúng và triệt để, khai thác các yếu tố “thiên thời, địa lợi nhân hóa”. Đó là nghệ thuật nắm bắt và phát huy sức mạnh của thời đại. Quán triệt tư tưởng lấy ít đánh nhiều, biết tập trung ưu thế lực lượng cần để đánh giặc.

– Ngày nay vận dụng tư tưởng lấy ít đánh nhiều, ta phải phát huy được khả năng đánh địch của toàn dân của cả 3 thứ quân tạo ra sức mạnh tổng hợp hơn địch để đánh thắng địch trong mọi tình thế.

Mặc khác phải tận dụng địa hình tận dụng được yếu tố bí mật, bất ngờ, tiết kiệm được lực lượng để đánh lâu dài, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng.

– Kết hợp tiêu hao, tiêu diệt địch với bảo vệ vững chắc các mục tiêu:

Muốn giành thắng lợi triệt để trong chiến tranh, chúng ta phải kết hợp đánh tiêu hao với đánh tiêu diệt lớn quân địch đánh tiêu hao rộng rãi bằng cách đánh nhỏ, đánh vừa của chiến tranh nhân dân địa phương.

Từ đó tạo điều kiện cho tác chiến tập trung của chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực, thực hiện đánh lớn tiêu diệt lớn quân địch.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!