Tổng hợp

Ấn Độ là một trong những trung tâm văn minh văn hóa của nhân loại do đâu?

Câu hỏi: Ấn Độ là một trong những trung tâm văn minh văn hóa của nhân loại?

A. Văn hóa Ấn Độ được hình thành từ rất sớm

B. Ấn Độ có nền văn hóa phát triển cao, phong phú, toàn diện, ảnh hưởng ra bên ngoài trong đó có một số thành tựu vẫn được sử dụng đến ngày nay

C. Văn hóa Ấn Độ có ảnh hưởng rộng đến quá trình phát triển lịch sử và văn hóa của các dân tộc Đông Nam Á.

Bạn đang xem: Ấn Độ là một trong những trung tâm văn minh văn hóa của nhân loại do đâu?

D. Ấn Độ là quê hương của nhiều tôn giáo

Đáp án đúng B.

Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại vì Ấn Độ có nền văn hóa phát triển cao, phong phú, toàn diện, ảnh hưởng ra bên ngoài trong đó có một số thành tựu vẫn còn được sử dụng đến ngày nay: đạo Phật, lăng Taj Mahal, chùa Ajanta, tính được chính xác số pi, tính diện tích hình vuông, chữ nhật, tam giác, đa giác…

Lý giải việc chọn đáp án B là do:

Sở dĩ ấn độ được xem là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại vì:

– Tôn giáo: Đạo Phật và Đạo Hin đu (Ấn Độ giáo)

Đạo phật ra đời thế kỉ VI TCN tại thành phố Ka pi la va xtu (vùng đông bắc Ấn) do nhà hiền triết Sít đác ta, sau trở thành Phật tổ hiệu là Sa ky a Mu – ni (Thích Ca mau ni) sáng lập. Đạo Phật truyền bá mạnh mẽ dưới thời A-sôca, tiếp tục dưới triều đại Gúp – ta, Hác – sa đến thế kỉ VII. Truyền bá sang nước Trung Quốc, Đông Nam Á.

Đạo Hin đu: là tôn giáo cổ xưa nhất và lớn nhất Ấn Độ. Hiện nay, 95% tín đồ đạo Hin đu sống ở Ấn Độ. Ra đời khoảng thiên niên kỉ thứ nhất trước công nguyên và phát triển, thờ 4 vị thần: bộ ba thần Brama (thần sáng tạo thế giới), thần Visnu (thần bảo hộ), thần Si-va (thần Hủy diệt) và Inđra (thần Sấm sét).

– Kiến trúc: Xuất hiện kiến trúc phật giáo tiêu biểu là Chùa hang A-gian-ta, tượng phật. Xuất hiện nhiều kiến trúc Hin-đu giáo với điển hình tháp nhọn nhiều tầng, được trang trí tỉ mỉ bằng các bức phù điêu tiêu biểu như Đền Vi-xva-na-tha, lăng Ta-giơ Ma-han, thành đỏ La Kila.

– Chữ viết: Ra đời sớm 3000 năm TCN ở lưu vực sông Ấn, 1000 năm ở lưu vực sông Hằng, ban đầu chữ Bra-hmi sau nâng lên thành chữ Sanskrit (Phạn) dùng phổ biến dưới thời Gúp-ta trong viết văn bia, góp phần truyền bá văn hóa Ấn Độ ra bên ngoài.

– Văn học: với các giáo lí, chính luận, luật pháp có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hộ và sáng tác văn thơ. Tiêu biểu như Sê-kun-tu-la của La-li-da-sa, hai bộ sử thi Ma-ha-bha-ra-ta; Ra-ma-ya-na.

– Toán học, y học xuất hiện chữ số 0 huyền diệu và ngành giải phẫu y học

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!