Tổng hợp

Ai là người tiến hành cuộc duy tân ở nhật?

Cuộc Duy tân đã giúp nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây, đưa đất nước Nhật Bản giàu mạnh, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vậy ai là người tiến hành cuộc duy tân ở nhật?

Câu hỏi: Ai là người tiến hành cuộc duy tân ở nhật?

A. Thiên Hoàng Minh Trị .

B. Quý tộc, tư sản hóa.

Bạn đang xem: Ai là người tiến hành cuộc duy tân ở nhật?

C. Tướng quân Sôgun.

D. Tư sản công nghiệp.

Đáp án đúng A.

Người tiến hành cuộc duy tân ở nhật là Thiên Hoàng Minh Trị vào tháng 1 – 1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ đưa Nhật Bản phát triển không ngừng.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

Đến giữa thế kỉ XIX, sau hơn 200 năm thống trị, chế độ Mạc phủ Tô-ku-ga-oa. ở Nhật Bản, đứng đâu là Sôgun (Tướng quân), đã lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. Đây là thời kì trong lòng xã hội phong kiến Nhật Bản chứa đựng nhiễu mâu thuẫn ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

Nhật Bản đã lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng, đứng trước sự lựa chọn : hoặc tiếp tục duy trì chế độ phong kiến trì trệ, bảo thủ để bị các nước đế quốc xâu xé hoặc tiến hành duy tân, đưa Nhật Bản phát triển theo con đường của các nước tư bản phương Tây.

Những hiệp ước bất bình đẳng mà Mạc phủ kí với nước nạc làm cho các tầng lớp trong xã hội phản ứng. mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh chống Sôgun phát triển mạnh vào những năm 60 của thế kỉ XIX đã làm sụp đổ chế độ Mạc phủ.

Tháng 1 – 1868, sau khi lên ngôi, sau khi Thiên hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và thực hiện một loạt cải cách nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu. Đó là cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực : chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục,..

Cuộc Duy tân Minh Trị đã giúp nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây. Đưa đất nước Nhật Bản giàu mạnh, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!