Tổng hợp

Ai là đại biểu xuất sắc cho nền hài kịch cổ điển Pháp?

Câu hỏi:  Ai là đại biểu xuất sắc cho nền hài kịch cổ điển Pháp?

A.Ban-dắc (1799 – 1890)

B.Coóc-nây (1606 – 1684)

C.La-phông-ten (1621 – 1695)

Bạn đang xem: Ai là đại biểu xuất sắc cho nền hài kịch cổ điển Pháp?

D.Mô-li-e (1622 – 1673)

Đáp án đúng B.

Đại biểu xuất sắc cho nền hài kịch cổ điển Pháp là Coóc-nây (1606 – 1684) là người tạo ra nền bi kịch cổ điển Pháp phù hợp với đòi hỏi lịch sử lúc đó giai cấp tư sản muốn nhảy lên vũ đài chính trị nhưng chưa đủ ý thức chính trị về giai cấp và chưa đủ mạnh nên phải gắn bó với chế độ quân chủ chuyên chế đang chống phân tán để xây dựng một chính quyền tập trung thống nhất.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

– Văn học ở buổi đầu thời cận địa đã xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn. Ở phương Tây, tiêu biểu là ở Pháp, trong thế kỉ XVII đã xuất hiện các nhà văn, nhà thơ lớn.

Trong đó Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc của nền bi kịch cổ điển Pháp.

Coóc-nây là người tạo ra nền bi kịch cổ điển Pháp phù hợp với đòi hỏi lịch sử lúc đó: Giai cấp tư sản muốn nhảy lên vũ đài chính trị nhưng chưa đủ ý thức chính trị về giai cấp và chưa đủ mạnh nên phải gắn bó với chế độ quân chủ chuyên chế đang chống phân tán để xây dựng một chính quyền tập trung thống nhất.

– Giai cấp tư sản chưa có kịch riêng (phải đợi đến thế kỉ XVIII) nên mượn đề tài quý tộc của dĩ vẫng, nhất là cổ La Mã, đề cao chủ nghĩa anh hùng, quan điểm vì nước, vì nghĩa lớn quên mình.

Bi kịch của ông giải quyết những vấn đề nhằm củng cố tư tưởng phục vụ chế độ quân chủ chuyên chế, đấu tranh giữa tình yêu và nhiệm vụ, giữa tình yêu và gia đình hoặc tổ quốc.

– Vấn đề đặt ra trong tác phẩm của Coóc-nây là thế giới quan bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy lí và tư tưởng chính trị về một quốc gia chuyên chế hùng mạnh. Với ông tình cảm và lí trí là hai khía cạnh riêng biệt, đối lập nhau không thể dung hòa trong bản tính con người.

Đây là thước đo để định giá phẩm chất và vẻ đẹp người anh hùng, cơ sở dựng lên xung đột kiểu Coóc-nây.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Siêu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!